Manavgat 10 yıl içerisinde Türkiye'nin muz ihtiyacını karşılayacak

Manavgat ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından hazırlanan Manavgat’ta Muz Üretimi raporu bir basın toplantısı ile tanıtıldı. Basın Toplantısına MATSO Yönetim Kurulu ve Komite üyeleri katıldı...

Manavgat 10 yıl içerisinde Türkiye'nin muz ihtiyacını karşılayacak
20 Eylül 2019 - 15:27

MANAVGAT'TA MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ / ÜRETİMİ 

Basın toplantısında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı ahmet Boztaş, Oda olarak muz yetiştiriciliği ile ilgili bilimsel bir rapor hazırlattıklarını belirterek raporun yatırım yapmak isteyen üyelere katkı sağlayacağını söyledi.

Görevlerimizden birisi de ilçemizin kalkınmasına katkıda bulunacak, araştırmalar ve raporlar hazırlanmaktır

Bilimsel çalışmalarla yatırımcılara ve Oda üyelerine ışık tutmaya çalıştıklarını kaydeden Boztaş, “Aslında 5174 sayılı Borsalar ve Odalar Birliği Kanunun 4. maddesinde odaları tanımlarken 12. maddede de odaların görevini belirtmiş ve sıralamıştır. Bu maddenin içerisinde de bölgelerin kalkınmasında katkıda bulunacak, yön verecek ekonomik, ticari ve sanayi alanında istatistiki, bilimsel veriler doğrultusunda araştırmalar, incelemeler ve raporlar hazırlanması olarak sıralanmıştır. Yani bizim görevlerimizin içerisinde bu türlü ekonomik anlamda bilimsel raporlar hazırlamaktır. Oda yönetim kurulunun görevlerini sıralarken de yine 19. madde bu sorumlulukları bize vermiştir. Bir yandan yasa gereği yetkiden, diğer yandan da gelişmiş bir ekonominin inşası için bilginin vazgeçilmezliği gerçeğinden yola çıkarak bilimsel araştırmalara, çalışmalara ve yayımlara ağırlık ve önem vermekteyiz. Güçlü bir potansiyeli barındıran Manavgat ekonomisinin direncini, katkısını ve çeşitliliğini artırmak için raporlar ve tezler hazırlayıp; ekonomimizin, iş dünyamızın faydalanması adına yayımlar yaptık. Bu raporları hem üyelerimizin istifadesine sunmak için evraklar haline getirdik hem de web sayfamızda dijital ortamda üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın bilgisine sunuyoruz. Yine bu raporu da web sayfasında elektronik ortamda indirmek veya okumak isteyen arkadaşlarımız için web sayfamızda yayınladık” dedi.

Tarım da Manavgat ekonomisinin güçlü ve önemli sektörlerinden birisidir

Turizm, ticaret, gelişen hizmet sektörleri ile birlikte tarımın da Manavgat ekonomisinin güçlü ve önemli sektörlerinden birisi olduğunu altını çizen Boztaş,  hazırladıkları rapor ile tarımın bir alt sektörü olan muzun durumunu ortaya koyarak geleceğe ışık tutmak, her gün büyüyen muz yetiştiriciliği ile tarıma dikkatleri çekmek istedikleri ifade etti.  Boztaş, “ Önceki çalışmalarımızda, yayımlarımızda olduğu gibi hazırladığımız bu raporda da, yatırımcı ve girişimcilerimiz için faydalı bir başvuru ve yönlendirici bir kaynak olarak yatırımlara katkı yapacağını düşünüyoruz. Üyelerimize, yatırımcılarımıza, girişimcilerimize yol gösterecek, ışık tutacak, ekonomimize ivme kazandıracak çalışmalara yer vermeye devam edeceğimizi belirtirim” diye konuştu.

Raporda örtü altı muz üretimi ele alındı

Boztaş, “Yayımlamış olduğumuz rapor ile muz yetiştiriciliğine dair her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada muzun dünyadaki durumu, muz üreten ülkeler, ülkemizdeki muzun yetiştirildiği bölgeler, hangi topraklarda yetiştiriliyor, nem oranı, toprak özellikleri nelerdir. Muzun ekonomideki değeri nedir, ihracattaki, ithalattaki durumu nedir, biz ne kadar üretiyoruz, Manavgat ne kadar üretiyor, bölge ne kadar üretiyor bunların tüm bilgileri burada var, ayrıca teşvikle ilgili, vergilerle ilgili, tesislerin sigortalanması ile ilgili bilgiler burada mevcut. Ama biz muz üretiminin, kontrollü tarım olarak tabir ettiğimiz örtü altını aldık. Örtü altının dışında biliyorsunuz açık olarak yetiştiriliyor, ama biz bu bölümde örtü altı muz yetiştiriciliğini ele aldık”.

En büyük avantajımız ithal muza yüzde 145,8 artı yüzde 8 oranında gümrük vergisi ve KDV alınmasıdır

Hükümetin muzda yerli üretici korumak adına bariyet oluşturduğunu ifade eden Boztaş, şunları söyledi: “Bizim en büyük avantajımız, yerli üreticileri koruma altına alma adına hükümetimiz bir bariyer oluşturmuş. Yurt dışından ithal edilecek muza yüzde 145,8 artı yüzde 8 oranında gümrük vergisi var. Dolayısıyla yerli üreticimiz korunmuş oluyor. Yalnız iki tane ülkede sadece yüzde 8 KDV var, hükümetin oraya bir desteği var zannediyorum. Gürcistan ve Bosna Hersek’ten yaptığımız ithallerde yüzde 0 vergi var. Sadece yüzde 8 KDV var. Dolayısıyla bu da içerideki üreticilerimizi destekleme adına çok güzel bir gelişmedir.

Hükümete teşekkür etti

 Hükümetin gümrük vergisi ve yatırımcıları ve işletmeleri teşviklerde desteklemeye devam ettiği sürece, önümüzdeki yıllar itibariyle muz yatırımcısının önünün açık olduğunu düşünüyorum. Altını çiziyorum, şimdilik. Çünkü yarın başka bir değişiklik olur, vergilerde bir değişim olur, o zaman yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Hükümete yatırımcıya verdiği destek dolayısı ile teşekkür ediyorum

Son 3 yılda muz üretimi en Manavgat’ta artış gösterdi.

 2010 yılından örtü altı muz üretimin Manavgat’ta sadece 5 dekar alan olduğunu hatırlatan Boztaş bu rakamın 2017 yılına geldiğimiz de 650 dekar alana çıktığını söyledi. Boztaş, “Hatta 2011’de 7 dekar, 2012’de 7 dekar, 2013’de 7 dekar, 2014’de 25, 2015’de 280 dekar alana çıktık. Ayrıca 2016 yılında 149 dekar, 2017 yılının haziran ayına kadar da 212 dekar alana Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğünün verilerine girmiş ve hükümetimiz tarafından da desteklendi” dedi.

Antalya’da en çok muz üretimin Gazipaşa’da gerçekleştiğini ifade eden Boztaş, “Gazipaşa ilçemiz Antalya genelinde muz üretiminde birinci sıradadır. 2015 yılı verilerinde 13 bin 500 dekar alanda muz üretimi yapılıyor. Arkasından Alanya geliyor 10 bin dekarda, sonra biz geliyoruz, 25 dekarla da Kumluca geliyor. Şöyle bir baktığımız zaman 2014’den 2017 yılına geldiğimiz zaman hem Gazipaşa’da hem de Alanya’da örtü altı üretimde çok ciddi bir artış yok. 2014 yılında 7 bin 850 iken Gazipaşa, bu 2008 yılında 12 bin dekara çıkmış bugün de 13 bin 500 dekar alana, artış hızını görebiliyorsunuz. Ama ilçemizde grafik yükselerek, dikey bir şekilde gidiyor” dedi.

“Manavgat 10 yıl sonra Türkiye’nin en çok muz üreten bölgesi olabilir”

Antalya’da 24 bin dekar alanda muz üretimi yapıldığını hatırlatan Boztaş,  bu muz üretiminin genellikle örtü altında gerçekleştiğini söyledi. Boztaş, “Antalya’nın dışında Türkiye’deki en büyük üreticilerden bir tanesi Anamur’dur. Antalya’da da Gazipaşa, Alanya ve Manavgat’ta var. Manavgat’ta da yeni başladık. Bunun dışında diğer yerlerde resmi kaynaklara girmiş üretim yok. Anamur ilçemizde ise 24 bin 500 dekarı kapalı 2 bin dekar da açık alanları var. Bunların hepsini topladığımız zaman 300 bin ton civarında bir üretim var” diye konuştu.

Antalya içinde de şu anda Manavgat’ın muz üretimi bakımında üçüncü ilçe durumunda olduğunu söyleyen Boztaş,  önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye’nin en büyük üreticisi noktasına geleceğini düşündüğünü söyledi. Boztaş, “verilen desteklerin devam etmesi halinde Manavgat’ın toprak yapısı, mikro kliması, coğrafi yapısı ile atıl kalan tarım alanlarımızın örtü altı alanlara gireceğini, nitelikli kontrollü bir muz üretiminin yapılacağını düşünerek, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye’nin en büyük üreticisi noktasına geleceğini düşünüyorum.  Antalya’nın da birincisi oluruz. Ekonomimizin tarımdaki bir alt sektörü olarak Manavgat dünyada adından söz ettirmeye başlar diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Ülke olarak 600bin ton ihtiyacımızın 300 bin tonunu üretiyoruz

“Ülkemizdeki muz üretiminin duruma bakacak olursak, bizim ülke olarak 600 bin ton muz tüketimimiz var, bir yılda. Ülke olarak yaklaşık 300 bin tonunu biz üretiyoruz. 300 bin tonu da ithal ediliyor. İthalde de üretim noktasıyla ilgili olarak ilk önce Hindistan, sonra Ekvator geliyor. Ama bu işin ihracatı noktasına geldiğimiz zaman Avrupa ülkelerini, transit noktayla ilgili, alıp satarak, ithal ettiğini ürünü ihraç ederek ticarette birinci sıraya yükseldiğini görüyoruz. Bu konuyla ilgili de özellikle Belçika birinci, sonra Amerika geliyor”.

2017 yılında 15 projede 212 dekar alana destek verildi

Manavgat ilçemiz biraz önce bahsettim, 2016 yılında 149 dekara, 2017 yılının haziran ayına kadar da 212 dekarda, 2016 yılında 11 projede 149 dekar, 2017 yılının ilk 6 ayında 15 projede 212 dekar alana destek verilmiştir. Desteklerimiz yapılan her yatırımın yüzde 75’lik kısmı için devlet destekli kredi kullanılabiliyor. Yatırımcı yüzde 25’lik kısmını kendisi karşılıyor, yüzde 25’lik kısmı nakdi sermaye veya gerçekleşmiş yatırım olabiliyor. Destekler şu şekilde, birinci dilim krediler 750 bin liraya kadar olan yatırımlarda 7 yıl geri ödemeli yapılabiliyor, böyle bir plan oluşturuluyor. İlk yıl için uygulanacak faizin yüzde 75’ini devlet süspanse ediyor. Devletin kendi karşılıyor. Yıllık yüzde 11 faiz, yüzde 75’ini devlet ödüyor. Buda 2,75’e tekabül ediyor bir yıl için. Geride kalan 6 yıl içinse yüzde 50 oranında süspanse ediliyor alınan krediler, yani yüzde 5,5. İkinci dilim krediler var, 750 bin liradan 5 milyon liraya kadar olan yatırımlarda ise geri ödeme planı yine 7 yıl, bu 7 yılın birinci yılındaki süspanse yüzde 50, diğer yıllardaki süspanse edilme oranı ise yüzde 25’dir. Devlet süspansesinden faydalanabilmek için projeli olması lazım, ruhsatlı olması lazım. Detaylı bilgi almak için Tarım Bakanlığına müracaat edilmesi gerekiyor, oradan yönlendirme yapılacaktır.

Manavgat’ın farklı bölgelerinde yatırım yapılıyor

Bir soru üzerine Manavgat’ın her bölgesindeki atıl durumdaki arsalara örtü altı muz yetiştiriciliğinde yatırım yapıldığını anlatan Boztaş,  “Evrenseki, Seydiler ve Sağirin’de gibi ilçemizin farklı mahallerinden ciddi alanlar muz üretimi için kapatılarak seralar yapılıyor. Örtüaltı olduğu için gerekli olan toprak Manavgat’ın her tarafında mevcut, nem oranları yüzde 60 oranında kontrollü bir şekilde örtü altında oluşturuluyor. Örtü altı muz üretimini yatırımcıların büyük projeler olarak gerçekleştirebileceği gibi, aile ekonomisine katkı sağlamak için küçük çapta, birkaç dönüm olmak üzere aileler de yapabilir. Bu sektör aile çiftçiliğine de katkı sağlayacak bir sektör. Burada aile çiftçiliği için de önemli bir iş kolu oluşturulmuş oluyor.  MATSO üyesi arkadaşlarımız Ali Çinkaya ve Hüseyin Uysal bu iş için Manavgat’ta üretime başladılar. Hem malzeme temini hem de işin projelendirilip, anahtar teslimine kadar hizmet veriyorlar. Daha önceki yıllarda Manavgat’ta ki ilgili firmalarımız bu sektöre fazla ilgi göstermiyorlardı, Manavgat’ın dışından gelen firmalar bu işi yapıyordu. Bizde diyorduk ya Manavgat’ın parası Manavgat’ta kalmalı diye, arkadaşlarıma bu hususta kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum.

 Her sektörden iş adamı yatırım yapıyor

Farklı sektörde iştigal eden kişilerin muz üretimi için yatırım yaptığını söyleyen Boztaş, “Örtü altı muz üretiminde turizmciden ticaret yapana, hizmet sektöründen, imalat sanayisinden, Avukat, doktor, muhasebeci, serbest meslek mensupları gibi farklı sektörden yatırım yapanlar var

Kaynak: MATSO Basın Servisi

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum