Şubat 25, 2024

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Divan Lukati’d-Türk’un 950. UNESCO Cercevecinde Kutlanacak

Divan Lukati’d-Türk’un 950. UNESCO Cercevecinde Kutlanacak

Büyük Türk dilbilimcisi ve ileri gelen Karahanlı soylusu Kaşgarlı Mahmut 1074 yılında Türk dinülysina Armağanedin, Türk dilinin ilkânüşnu, Türk dilinin ilk sânu, yadılar başlangıcının 950. UNESCO çerçevesinde.

UNESCO Azerbaycan Milli Komisyonu


MasterChef’te Türk dünyası inışılı ılgı ılgi

UNESCO Azerbaycan Milli Komisyonu, 24 Kasım 2023 Kaşgarlı Mahmud’un Türk lehçesinden oluşan bir açıklama yapan Dîvânu Lugân-50.tk. 2024-2025 yılında ise ünün UNESCO çerçevesinde kutlanacağına dikkat çekildi.

FJyYnRnXsAM8UOp

Kaskarlı Mahmud ve Tivunu Lukti’d-karanlık

Divanu Lukati’t-Türk, İstanbul Millet Gudafanesinde Bulunan Elimistegi Tek Nushan’ın oğlu Saifasinda Verilen Bilgiden Kashkarli Mahmutun Şah Ezeri, 225 Okak, 22 Okak 10 Şubat 1074 günü tamlamladığı ışığınınır.

MALAZGİrt ZAFERİne YETİŞen ESER

Kaşgarlı Mahmud’un 1072 yılında yaptırdığı Dîvânu Lugâti’t-Türk (DLT), iki yılda tamamlandı. Kaşgarlı’nın bu şah eserini Dönemin büyük Türk hükumdarı, Selçuklu Sultanı Muhammed Alparslana taktım çeşitli kaynaklarda zikrediliyordu. Sultan Alparslan’ın şehadetinden dolayı 1075-1095 yılları arasında Bağdat’ı yöneten Abbasi halifesi Muhammed el-Muktedî bi-emriuldullah’a

5f72222e55427e0fdc23b492

Aeser, Arablara türke’i ik redmek amaciila yasilti

Eser, Kaşgarlı Mahmud, Araplara Türkçe’yi ştirmek ve Türkçe, Arapça’dan daha zengin bir dildir. Tivanu Lukati’d-Turk, Türk Milletinin Yüceliğini Anlatmak, Türk Tilinin Arapça’den Keri Kalmadikini Torke’yi Dexretmek Mak ürkçe’den Arapça’ya bir ılık.

E6FJiGVWYAcebct

TÜRK DİLİNİN İLK SÖZLÜĞÜ

Türk dilinin ilk sözlüğü olan Dîvânu Lügāti’t-Türk, çeşitli Türk oğlanları tarafından tercüme edilmiştir. Kaşgarlı Mahmud eserini ezariken o devrin Türk illerini bir dolaşım ve dığışındarı kendı derleği Dil materyalesine dayanmaktır. Türkçe’nin XI’i bir gramer kitabı, ışık tutan ışık tutan, ses ve yapı bilgizine, ışık tutan bilgisindeki dil; kişi, oğlan ve yer adları kaynak; Türk tahirine, coğrafyasına, mitolojisine, Folklor ve halk edibediyatına dair gezin bilgileri içeren, ayrıca Dönemin tibbı ve türüü usulleri hakkıniş bilikeri bilik Maktadar.

READ  Turks ve Caicos Adaları Dünya Seyahat Ödülleri'ndeki zaferlerini kutluyor

Cainock: QHA