Aralık 3, 2022

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Toplum ve Çatışma: Türkler ve Suriyeli Mülteciler Birlikte Yaşamayı Nasıl Öğreniyor?

Ankara: Türkiye’de ve iki toplumda yaşayan Suriyeli mültecilerin düşüncelerine ilişkin son BM raporu. Çalışma Pazartesi günü destekle yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğiyle, Suriyeliler Barometresi-2020: Türkiye’deki Suriyelilerle Sosyal Dayanışmayı Sağlamak İçin Bir Yapı Murad Erdoğan öncülüğünde yayınlandı.

Bu anket 2017’den beri üçüncü kez yapılıyor. Bulguları, 26 ilde 2.259 Türk vatandaşı ve 15 ilde 1.414 Suriyeli aile ile yüz yüze görüşmelere dayanmaktadır.

Rapor, bazı endişelere rağmen Suriyelilerin toplumsal kabul düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Suriyelilerin Türk toplumu tarafından kabulü, birlikte yaşama pratiğini yerleştirme anlayışından ziyade çoğu zaman ‘hoşgörü’ye dönüşmüştür.

YüksekIşıklar

Yeni araştırmalar, Türkiye’de göçmen kabulünün arttığını, ancak sorunlar olduğunu gösteriyor.

Türklerin yüzde sekseni COVID-19 salgını sırasında Suriyelilere para veya başka yardımlar sağladığını iddia ediyor.

İş kayıpları ve artan suçla ilgili endişeler her zamankinden daha düşüktü ve Govt-19 salgınının iki grup arasındaki dayanışmayı ve komşuluk bağlarını geliştirdiğini söyledi.

Erdoğan, Arab News’e verdiği demeçte, “Bu, Türk toplumu arasında Suriyelilerin varlığına ilişkin bir alışkanlık yaratan vatandaşlık eğilimi ile açıklanabilirken, salgının hedefe ulaşmak için sosyal öncelikleri değiştirmesiyle açıklanabilir.”

Türklerin yaklaşık yüzde 80’i salgınlar sırasında Suriyelilere para veya başka şekillerde yardım sağladığını söyledi.

Ancak Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu sınır şehirlerinde yaşayan Türk nüfusu daha az olumlu ve bunu bir sorun kaynağı olarak görmeye devam ediyor.

Suriyelilerin nasıl gelir elde ettiğine dair bir yanlış anlama var ve çoğu Türk, mültecilerin Türk hükümetinin yardımına güvendiğini iddia ediyor. Ancak Türkiye’deki genel Suriyeli nüfusun yalnızca yüzde 44’ü AB tarafından finanse edilen yardım programı tarafından finanse edilmektedir.

Kamu hizmetlerinin bozulması, iş kayıpları, suç ve yolsuzluğun artmasıyla ilgili endişeler varken, son beş yılda Suriyelilerden kişisel zarar gördüğünü iddia eden Türklerin oranı yüzde 11’dir.

READ  Yükseltme, Grand Turk'e doğru ilerliyor

Erdoğan, “Güneydoğudaki Şanlıurfa ilinde bir saha araştırması yaptığımda, geceleri yüksek sesle konuştukları ve zamanında uyumadıkları için Türklerin Suriyeli oldukları için savunmasız oldukları söylendi.” Dedi.

“Türkler, Suriyelileri kimlik kaygısı prizması üzerinden algılamaya daha meyilli.”

Rapora göre Türklerin yüzde 55’i Suriyelilerin haksız rekabet yaratacak kendi işlerini açmasına karşı.

Türklerin toplam yüzde 77’si Suriyelilerle Türklerin kültürel benzerlikleri olduğunu düşünmediklerini söyledi. Ancak rapor, Suriyelilerin kendilerini sosyal olarak Türklere çok yakın gördüklerini söylüyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 5’ini temsil eden yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli, Türkiye’de geçici koruma altındadır. Birçoğu ülkeye göç etmediklerini söyledi.

Yakın tarihli bir rapora göre, mülteci nüfusu 2019’da yüzde 51,8 ve 2017’de yüzde 16,7’den yüzde 77,8’e yükseldi.

Benzer şekilde, ankete katılan Türklerin yüzde 90’ı Suriyelilerin yarısının Türkiye’de kalacağını düşündüklerini söyledi.

Suriyelilerin nerede yaşamaları gerektiği sorulduğunda, Türk katılımcıların yüzde 85’i yerel topluluklarla yeniden bir araya gelmek yerine kamplarda, sığınaklarda veya belirlenmiş şehirlerde kaldıklarını belirtti.

Erdoğan, “Türkler, Türkiye’deki Suriyeliler için izole bir yaşam tarzı istiyor” dedi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Choil geçtiğimiz günlerde 193.000 Suriyeli mülteciye vatandaşlık verildiğini, Türklerin yüzde 71’inin Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşı oy verdiğini ve yaklaşık yüzde 17’sinin Suriyeli çocuklara eğitim verilmemesi gerektiğini söylediğini açıkladı. .

Suriyelilerin toplam yüzde 46’sı Türk toplumuna entegre olduklarını ancak AB destek programları kapsamındaki menfaatlerini kaybetmemek için vatandaşlık yerine geçici güvenlik durumunu tercih ettiklerini söyledi. Anket ayrıca her Suriyeli aileden en az bir kişinin Türkçe konuşabildiğini gösteriyor.

Oy kullanan Suriyelilerin yüzde 88’den fazlası salgınlar sırasında sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamadıklarını söylerken, yüzde 64’ü bunun mali durumlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Çalışma ayrıca üçüncü ülkeye giden Suriyelilerin oranının 2019’da yüzde 34’ten 2017’de yüzde 23’e, 2020’de yüzde 49’a yükseldiğini ortaya koydu.

READ  Türkler, İstanbul Metrosu'ndaki Yunan tanrısı Kratos'un görüntüsünden ilham aldı

Salgınlar sırasında Suriyelilere yardım eli uzatan Türklerin oranının yüksek olmasına rağmen, Suriyeli yanıt verenlerin yüzde 67’si sağlık krizinden bu yana toplumun görüşünün değişmediğini söyledi.

Raporda, tavsiyelerinde, kısa ve orta vadede barışçıl bir Suriye’nin kurulması imkansız bir ihtimal olduğundan, Türkiye’nin hüküm temelinde Suriyelilere yönelik politikalarının revize edilmesi gerektiği belirtildi.

Suriyeliler için potansiyel istihdam bulmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

“Tarım, hayvancılık ve sanayi, istihdam olanağı sağlıyor” denildi.

Sivil topluma entegrasyona yardım etmede daha büyük bir rol oynamaya ve yerel makamlara kendi yetki alanlarında yaşayan Suriyelilere yardım etmek için bir mali yardım programı geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca uluslararası toplumu, Suriyelilere mali yardım ve yeniden yerleştirme seçenekleri sağlama sorumluluğunu paylaşmaya çağırdı.