Aralık 2, 2023

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Şansölye, yurtdışındaki Türkler ve ilgili topluluklar için 17 sözleşmeli personel atayacak

Türklerin ve yurtdışındaki ilgili toplulukların başkanı sözleşmeli BT personeli alacak
Türklerin ve yurtdışındaki ilgili toplulukların başkanı sözleşmeli BT personeli alacak

Tablo-657 “Sözleşmeli personel alımına ilişkin esaslar” 06.06.1978 Sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4/B ve 7 nci maddeleri ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren, / 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yurt dışındaki Türk ve ilgili toplulukların önderliğinde hizmet vermek. Söz konusu kadrolara 17 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam detayları için Buraya Tıkla

  Denizaşırı Türkler ve ilgili topluluklar sözleşmeli personel alacak

Genel Şartlar
1) 48 Sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 657 nci maddesinin (A) bendinde belirtilen niteliklere sahip olmak:

  • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
  • b) Kamu hakları elinden alınmamalıdır.
  • c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal Düzene ve işleyişine karşı suçlar, dolandırıcılık, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihalede hile, hileli fiil, suçtan veya kaçakçılık yapma,
  • askeri) askeri statü açısından; Askerlik yapmamış, askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş, muvazzaf askerlik yapmış veya uzaklaştırma veya yedek sınıfa nakledilmiş olması,
  • D) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevine devam etmesi engellenebilecek akıl hastası olmamalıdır.

2- Giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve sonrasında doğmuş olmak).

3- Arşiv araştırmasının sonucu olumlu olmalıdır.

4- En Az 2020 (Altmış) Puan பொதுSYM, Kamu Hizmeti Sınavı (B) Grup 3’te, KPSS P (93) Lisans, KPSS P (94) Ön Lisans ve KPSS P (60) Orta Mezunlar için yapılır. KBSS puan türü ve tercih edilen görev unvanına göre yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen ilan sayısının 10 katı ve üzerinde puan alan adaylardan biri olmak.

5- Y.D.S.

6- Adaylar sadece unvan sınavına başvurabilirler. Birden fazla pozisyon için başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Şirketleri tarafından sözleşmelerini feshedip sözleşme süresi içinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenler, işyerinde çalışırken hizmet sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket ettikleri için başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olurlar. halka açık şirket ve kuruluşlarda 4/B sözleşmeli personel kadroları. Ancak Kanunun sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ilişkin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı olarak feshedenler bir yıllık bekleme süresine tabi değildir. .

READ  ABD'de Yatırım evi amacıyla satın aldı ve gitti! Türk pilota nostillenen resimlerdekilere benzemiyordu

Nasıl başvurulur ve başvuru belgelerinin yeri
1- Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı internet sitemizde (www.ytb.gov.tr) belirtilen başvuru linkinden elektronik ortamda yapmaları ve başvuru sistemine DRI ID numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Başvurular elektronik, posta, e-posta, faks vb. yöntemlerle alınacağından, posta veya el yazısıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Giriş sınavı başvuruları 25.10.2021: 09.00 05.11.2021 tarihinde başlayacak ve XNUMX saat 18.00’de sona erecektir.

3- Adayların başvurularını elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde başvuru sürecinde tamamlamaları ve sunmaları gerekmektedir. Başvuru sürecini tamamlamayan adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek ve bu pozisyondaki adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adayların başvurularını son başvuru tarihine kadar geri çektikten sonra yeni başvuru yapmaları gerekmektedir.

4- İlanda iki veya daha fazla puanı bulunan adaylar, yalnızca bir puan türü ve en fazla bir ilan için başvuruda bulunabilirler. Birden fazla tercih yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu pozisyondaki adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

5- Lisans ve Önlisans seviyeleri için giriş sınavına başvuran adayların mezuniyet bilgileri, başvuru sürecinde yükseköğretim kurumundan otomatik olarak sorgulanabilir. Yükseköğretimde hata/eksik bilgi veya mezuniyet bilgisi almamış adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri ve bu durumdaki adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir (www.turkiye.gov). tr) Başvuru sistemi için PDF veya JPEG formatında. Gerekli

6- Orta seviyede giriş sınavına başvuran adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma formatını PDF veya JPEG formatında başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir.

7- İlanda istenen eğitim düzeyi ile ilgili yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarının ve ilgili bölümlerin mezunlarının, bakiye belgelerini PDF veya JPEG formatında başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir.

READ  Türk Telekom, 5G üzerinden AR destekli uzaktan teknoloji desteği sunuyor

8- Güvenlik ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlarını, son başvuru tarihine kadar PDF veya JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

9- Programcı pozisyonuna başvuran ancak Yükseköğretim Kurumlarından Bilgisayar Programcılığı Lisans Derecesi almamış adayların, Bilgisayar Programcılığı Bölümünden en az Lisans Derecesini veya Üniversite tarafından onaylanmış Sertifikayı tamamladıklarını gösteren bir belge yüklemeleri gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bu alanda PDF veya JPG formatında. .

10- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel kadrolarında tam zamanlı çalışırken sözleşmeleri şirketleri tarafından feshedilen veya sözleşmesi feshedilen adayların bir yıllık bekleme süresinin tamamlandığını belgelemek. Onaylı bir hizmet belgesi için eski şirketlerinden PDF veya JPEG formatında başvurun. Bilgisayarda yüklü olmalıdır.

11- Erkek adayların e-Devlet’ten indirecekleri başvuru formuna askerlik durum belgelerini PDF veya JPEG formatında yüklemeleri gerekmektedir.

12- Adayların son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını JPEG formatında başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir.