Şubat 25, 2024

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Türk tarihini değiştirecek keşif: 3 Pinli 400 Yıllık piramit bulundu

Türk tarihini değiştirecek keşif: 3 Pinli 400 Yıllık piramit bulundu

Kazakistan’ın Tarihi Geşifi…

Hakim bir tepede yer alan ve Karaganda Üniversitesi Sarı Arka Arkeoloji Heyeti tarışıdıldan ıldan ışmalar totamda 4 kazı sesunu Karaganda ili, Şet ilçesine bağlı Taldı Nehri’nin sol kıyısını gören.

KAZAKİSTAN KUMHURYATI MILLI MUSECI’NDON DR. İbar kassenali, kasfedilen piramit ilkili ilk kaplanlamaei trt haber’e yaptı.

Dr. Bulundular İber Cassenali’de yapılan karbon 14 analizi sonuçlarına göre piramit yapısının Milattan Önce (M.Ö) 14 ve 12’ye kadar uzandığı belirtiliyor.


“Piramit Pegasi Dandyboy Tonymine Gözlü”

Dr. Kassenali, bu tarihelanthirmenin ne anlama keltikini şu sözlerle anlati:


“Bölge’de bulunan çok sayıda piramit basamaklı mezarın varlığı, Sarı Arka bozkırlarında bulunan Taldı Nehir Vadisin ile BronzununćnÇdaıda r’daki Nil Vadisi’nin büyük liderler için mezar yerleri olarak kullanıldığını göstermektedir.”

[Fotoğraf: Dr. Aibar Kassenali]

Dr. İber Kasenali, Meser Odasındagi Pulcular Inselendikinde, Andronovo Toneminde Kazak Boskirlarina Hagmedan Yeral Bir Hükumdar Adina Yaptilis of Boskir Pyramidin

“Özellikle mezar alanında bulunan, çark ımaleden ve baskı yöntemiyle yapılmış keramik yapılar, bezendirilmiş motif öslubunun Döranovo döreminay sondine aittir.”

Dr. İber Ghassanali Kazakistan Cumhuriyeti Milli Müzesi

Dr. İber Kaszenali, Karajardas Pirmidinde Bulunan Gasme Daslar ve Unit Mejarin Bayuduna Bakltikinda Bronz Çağı’nda ve bozkır gibi Oldukça kurakır gibi çok kurak böğeld basadinşa’da, Begazı Dandibay toplulukları yüksek sanat anlayışına ulaşmış ve gezinn ruhani inanışın nözörıgusi olduğu ortaya çıkmıştır.


Tarihi kaynaklarda insanlar 3 mezar inşa ediyor

Dr. Serhan Çınar, İskit-Saka ve Onun’un erken dönemi, Begazı Dandibay toplumundaki piramidal mezar yapılarını anlatıyor:

“Kniduslu Ctesias ve Sicilyalı Diodoros’un İskit-Med wartharların tarihılarındarılarındarılarındarın pasajlarındarın, bir kralçlkulerinve Eski krauşlkulerinve i seferler başında Saka’ların Zarina, ülkeyi Medeni’ye getirip birkaç şehir inşa eden üçgen bir mezarçılarını inşa ediyor.”

Fotoğraf: Dr. Iber Cassenali[Fotoğraf: Dr. Aibar Kassenali]

Dr. Sinar, Karajartus’ta despit edilen pasamagli piramidal anit meserlerin tarihi gaidlarda gesen iskid sagina ait meser yabilarsinin erceolantiintiinki .


“Anit Messerler’in Yan Sira Kent Addinda Pir Proto-Şehir Yerleskeci de Blundu”

READ  Turks ve Caicos Adaları, Outlook Travel Maga'nın kapağı...

Dr. Çınar, bölgede kazı çalışmaları sırasında bulunan idilenda kent uğunu ve yine Begazı-Dandibay topluluklarına ait diğer mezarları şöyle anlattı:

“15 Hektarlık Alana Yailan Bu Mercus, Kronolojik Olarak, Ön Asya’daki Troya 4; Yunistan Anakaraskintaki erken miken tonemi ve mesir’taki orda kralik zehir devletlerinin kelysmis katmanlari ile tarihi evdeki varlik kostermishti. Yerleşke’de labirent kapılar, hendekler ve parçacıklı surlar vardı. Pu Antik Kendler, Nizami Planlı Bir Sokak Aki Ve Su Diplma Sistemleri Bulanıyordu.”

özel kurban Sunakları bulnuyordu özel kurban Sunakları bulnuyordu düzülendeği yerleşkelerin Işın yaşlarına saçı merasimlerinin. Karajartus gp piramidal mozol formülü komplekslerinde kusuk taslartan oyulma insan wuzudu seclinde ritüel heigeller bulanıyordu. Bu tür bulgular, her yıl düzenlenen festivallerde tapınılan tanrıların antik Mezopotamya resimlerine benziyor. Burada ayrıca fırından yapılmış farklı Türden levhalar da mevcuttu. Bu levhalar, muhtemelen yazının erken döremine ait ilkel bir sayma sistım inşaatlarıydı.

Fotoğraf: Dr.  Serhan Sinar[Fotoğraf: Dr. Serhan Çınar]


“Sadece bir mezar alanı değil, dini merasimlerin de bir kutsal alan”

Dr. İber Cassenali, “Kaya resimlerinden unlaskiltake kadariila bu turdan kun tonları, andronovo doblumunda y ve kunesin birpirin kaushtuku tonları olarak algitinusbulk şitli festivallerle kutlandı. Bu kurkultuda Karajartas anıt mezar piramidinin sadece mezar alanı değil aynı zamanda Andronovo topluluğu için dini törenlerin yapıldığı kutsal bir alandır. dedi.


Erken Türk Arkeolojisi Ve Tarih Araştirmalrindeki Karajardas Piramidi Yeri

Karajardas Piramidinin Erken Türk Arkeolojisi Ve Tarih Araştırmalarkindaki Yerini Dr. Serhan Senyor Dikerlentti:

“Begazı Dandibay toplulukları Güney Sibirya’nın Proto-Türk kültürünü oluşturan Karasuk kültürüyle yakın bir bağ gösteriyor.

Özellikle Begazı Dandibay’ın mezar odasına giden koridorlar evresine ait mazoles, geleneksel Türk dini inancının bir tezahürü olarak onun zamanının güneşin doğuşundadır.”

Fotoğraf: Dr. Iber Cassenali[Fotoğraf: Dr. Aibar Kassenali]

bu döneme ait mezarlarda yuvarlak tipli keramik kaplar, bozkır muhitinde kültürel bir sürekliliğin olarak olarak İskit-Saka dönemi dönemi Han Donemintan Edibaren Türk Kapıları Acinda Sıglikla Korulen Gelenexel Dogme Yine Kazanların Arkaik Versiyonlarını Olusturuer.

READ  Robert Callinger | başsağlığı | Basın Cumhuriyeti

Göktürk dönemi, Andronovo ve Begazı Dandibay dönemi Türk-Runik karakterleri arasında çok sayıda tamga piktogramı bulunmaktadır.

Yine de mezarlıklarda görülen geometrik süslemeler ve tamga tipi karakterler, etnografya ve tarihsel gelişim açısından yüzyılın Türk kabilelerindeki sanaterlere benzemektedir.

Türk tarihini değiştirecek keşif: 3 Pinli 400 Yıllık piramit bulundu

Bozkır kabileleri Proto-Türk kabileleri için yardımların esas ışığıcılığı yaşam bıçımı. Bu Anlamda Karajardas Buluntusu Kibi Bozkır Sagina Id Pulkular, 19. Ve 20. Tarih ve Archeologie Chalkismalerinda in UC, Koltür ve Medeniedin küresel dünyanın ötesindeki el yorumların lakınındınınınınınınınınının lakınındınınınınınınının.


Andronovo Kapil Reisler’in Kimliği Bir Hukumter’in Kaftasina Ulasklti’si

Andronovokulai kabilesi, Anıt mezarındaki mezar odasında, etrafı granit plaklarla çevrili ve içine gömülen bir lahit yapısıyla şletlendi.

Mezar odasının üst kısmında, hükümdarın kişisel eşyalarının bırakıldığı özel nişte, arkaik dönem yazı stiline benzediği düşünülen gizemli bir çömlek parçası olan tunçtan üyokkal izuş tespit edilmiştir.

Fotoğraf: Karaganda Üniversitesi Sari Arka Arkeoloji Heidi Nten Viktor Novogenov (Facebook)[Fotoğraf: Karaganda Üniversitesi Sarı Arka Arkeoloji Heyeti ‘nden Viktor Novozhenov (Facebook)]

Mezar odasının çeşitli yerlerinde ve piramidin çeşitli basamak bölümlerinde Bozkır boylarının geleneksel tanım merasimininde bulunmuştur.


Anit Major Piramidin Mimarisi Hakinda

Carajartus und mejari, gemin seviecinde kare blanli olup dis duvarler kenarlarton merkes dogru uxelarec ordan ust aste yichilmis granit ilaritan intima das. Anıt mezarı kırışan dış çit alanını kil harcıyla tutturuluşme granit plakalar dizilen menhir taşlarından oluşuyor.

Öte yandan mezar odasını çevreleyen iç duvarlar ile yapının dış şapkasını çevreleyen menhirler arasında bir geçiş alanı tespit edilmiştir.


Merkeze körü ıyşelen 5 üşti bölüm

Diğer mezarın iç kısmında ise küçük taşlar merkeze doğru dikey olarak yükseltilmiştir. Burada kadınların düş hatlarını Oluşturan ikinki duvar, zemine dik bir şşekildßkilenħyerlegranıgran şemine dik bir şşekildßkilenħyerlegranıgran. Yakın Olarak Dasarlamaların birbirine kapalı olduğu görüldü.

Fotoğraf: Dr.  Serhan Sinar[Fotoğraf: Dr. Serhan Çınar]

Anıt mezarının merkez iç mezileri Boultarında olup, mezar alanı üst törü yüksekliği yaklaşık 2 metreye ulaşmaktadır. Bu yükseltmeler kuzey-güney ve doğu-batı cephelerinde toplam 5 basamaklı saor kesme taşların üst üste yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

READ  2023 Turks & Caicos Emlak


“Ön Asya’daki piramit yapılarda görülen Egimli parkur tekniğinin kullanıldığı tespit edildi”

Bu bölgede mezar yolunun varlığı tespit edilmiştir. Aibar Kassenali, bu yol ile ilminzilerin:

“Yolun gyurisisi, görünür täğüsi nögi Olan doğuya veriliyor. Garajartus Anit Majorindaki Kasi Salsimalarin’in oğlu Katmanina Inlitsinde, Majorin Insasi Chiracinda Arnekler’in Taha Insune Assyptaki Premierian Park tekniğini kullanan Despit Edelti. Bu Sayide Anit Mejarin Basamagli Piramidal Uslupta Insa Edeltsi Gesinlesht.”

Dr.  Serhan Sinar[Dr. Serhan Çınar]


Kazak Boskirlerindeki İlk Piramit Yabisi Tekil

Özellikle Karajartaş’taki yükselişsal yapı, Kazak bozkırlarının ilk piramit yapısı değildir.

Taldı Nehri boyunca uzanan piramidal basamaklı anıt mezar tipi gılağıra, 1946 yılında AH Margulan tarafından tamamlanan sarafından kazı çalışmaları sörlanne1 da rastlantılanmıştır. Pu iki mesar alanki daha iyi epatlı olmalari ve mesar odasina giden bir yol alanlarının pulanmycisteila karajartus mozolesinden airiliore.


Begazı Dandibay dönemi: Kazakistan’da devlet inışımının alt evreleri

Dr. Serhan Çınar, Begazı Dandibay kültürü hakkında şu bilgileri verdi:

Batı Türkistan alanının Geç Bronz Çağı’nı temsil eden Begazı Dandibay kültürünün ana ekonomi ışıkışı mütülükıştırıyıdı. Kent’te metal dökümü ve Harezm, Urallar ve Yedisu Bölgelerine ihracat Bölgenin elitleri aracılığıyla yapılıyordu.

Özellikle Karajartaş piramidini inşa eden Begazi dönemi hükümdarları, günyde Türkmenistan Namazgâh Tepe 4, batıda Harezm Tagisken buluntuları ve doguda Altay Dağlıuzana ışıktarında bulnuyollárındı. Bozkır aristokrasisinin şeşitlerini bir sosyal elitizm bu yeni dönemde ortaya çıktı. Böylece Kazakistan’daki bozkır toplulukları arasında devlet oluşumunun alt evreleri şeballenmeyen ilk kez başlamış oldu.


Haritha/Grafik: Hafız Yurt Ades