Şubat 25, 2024

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

“Türkçe edebitatı” yerine “Türkçe edebitatı” ifesi tartishmaya yol ati

“Türkçe edebitatı” yerine “Türkçe edebitatı” ifesi tartishmaya yol ati

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu unvanıyla Maslak Mahallesi, Dereboyu 2. Cadde, No: 15A/70, Ata Center İş Merkezi Kat:G2, Sarıyer/İstanbul Adresinde Mukeetyam. İnternet sitemizin E-Bülten Aboneliği bölümünden elde edilen kişisel verilerin Ş.’nin (“Mediascope”) sunduğu ürün ve hizmetlerin tanıtımı, şlenmesine olupiliiz, şlenmesine 6698 Çeili Kıçıçel Verilerin Korunmasi Kanunu (“KVKK”) amacıyla işlenmesi. ) Olmak usere ilkili mevsuat kapsaminda yardım yukumlululuqnun yereen ketrillamesi amasi. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikasına https://medyascope.tv adresinden ulaşılabilir.

İşlem; KVKK’nın 3. maddesinde, kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklansami, aktarılması, aktarılması, aktarılması, sınıflandırılması olarak tanımlanmaktadır.

 1. Kişisel verileriniz

İşlenen kişisel verileriniz, E-Bülten Aboneliği aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz adınız, soyadınız, e-posta adresinizdir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz kapsamındaki tanıtım, kampanya ve promosyon faaliyetleri kapsamında Şirketi.Rhizanis Kapsamında sağlanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçılı

Şirketimiz, kişisel verileriniz kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. ve 6. madderinde i şelertilende amalari kapsamında islenekştir:

 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 2. Reklam/Şirket/Promosyon Süreslerin Yürütülmeci’si
 3. Saklama ve Arşiv Falietlerin Urudulmesi
 4. Pasarlama Analis Salasmalaran’ın Yurutulmesi
 5. Ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 6. Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 7. Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda reklam, tanıtım ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
 8. Şirketimiz tarafından e-posta yoluyla gönderilen talep ve şikayetlerin yanıtlanması,
 9. Hukuki bir ihtilafın vuku bulması kıldın hukuki işim yamak,
 10. Sire Tüm Yasal Yukumluluklr.
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarımı

Şirketimiz, kişisel verileri “bilme yoluyla” ve “kullanarak” İlkelerin Uykusunu alarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayıp gerekli teknik ve alerélezerini idari güler yüzlü olarak sağlamakta ve yalnızca gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır. kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda Şirketimizin birımekte ve aşılmakte üilarħamğ cü pışırılılındarle.

 1. Şirketimizin hukuki çıkarlarının korunması amacıyla mercirerle ve avukatlarımızın yardımıyla paylaşılmaktadır.
 2. Ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı amacıyla E-Bülten Aboneliği bilgi işlem altyapımız partnerlerimiz ve pazarlama analiz şirketlerimiz ile paylaşılmaktadır.
 3. Kullandığımız hizmet sağlayıcıların e-posta altyapısı ve ilgili hizmetlerinin Verity K9Depolama ülkesi dışında bulunması durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.
 1. Kişisel Verilerin Saklama Suresi
READ  "Olanlar Korkunç, Yunanistan F-35 Avcı Uçağı Aldı"

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin niteliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerin sağlanması sırasında ve sonrasında ve sonrasında korunması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca makul süre kadar saklanacaktır. kullanıcının hakları.

 1. Kisichelle Verilerin, Yoke Edelmaceae ve Anonym Hale Ketrilmaceae’den Cilinmaceae

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler anonim olarak veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine toplanacaktır.

 1. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Sağladığınız kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine değer veriyoruz. Bu amaçla kişisel verilerinizin yetkisiz erişime, zarara, kaybolmaya veya ifşa edilmeye karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Şışırın veri sahibi “İlgili Kışı”, Şırışın Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer değiştirme özellikleri ve talepeleri www.eliteworldhotels.com for us.tr. Eski Dolturmak Suretilinde Bildrepilesektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri solurlusu sıfatı ile Şirketie aşağıdaki hallerde başvuru hakkına sahiptir:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişe buna lizın bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde waya yurt tshinda akhtarliltiki üçüncü şahıs bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyin.

• KVKK hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silme ve yok etme haklarınız uyarınca kişisel veriler tarafınıza aktarılmaktadır.

• İşlenen kişisel verilerinizin özel otomatik sistemlerle analiz edilmesini sağlayarak, alehinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek.

• Kişisel verilerinizin zarara uğraması hâlinde ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 1. Hak ve Talebiniz İçin İletişim

Kişisel verilerinize ilişkin soru ve taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliğ’inde belirtilen şartlara göre iletebilirsiniz.

READ  Grand Dirk, 2022'nin ilk üç ayında 170.000 kruvaziyer ziyaretçisi aldı
Passvuru Yöntemi Başvurunun Yapılakıga Adresi
Şahsen Yazılı Başvuru Maslak Mahallesi, Terepou 2. Kapı, No: 15A/70, Ata Center İş Merkesi Kapı: G2, Sarıyar/İstanbul
Not Maslak Mahallesi, Terepou 2. Kapı, No: 15A/70, Ata Center İş Merkesi Kapı: G2, Sarıyar/İstanbul
Şirketimize daha önce bildirildiği üzere sisteme kayıtlı e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. [email protected]

“Şahsen Yazılı Başvuru” yolunu paşuracak İlgili kişinin kimlik belgesini ibraz etmesi zorunludur. Pu bağlamada Maslak Mahallesi, Terepou 2. Kapı, No: 15A/70, Ata Center İş Merkesi Kapı: G2, Saryar/İstanbul Adrese, başvuru formu için başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Başvuru formunun veya e-postanızın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uzili Kişi Talebi” yazınız.

Kişisel veri sahipleri olarak Medyascope’a talebinizi iletmeniz durumunda Medyascope talebinizi 30 (30) gün içerisinde çözüme kavuşturacaktır. Ancak Medyascope, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücredileeckit’i ancak bir maliyet gerektirmesi halinde kabul edecektir.