Şubat 24, 2024

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

BM raporu: Afrika kökenli insanlar için onarıcı adaletin sağlanması için güçlü liderlik ve siyasi irade şarttır

BM raporu: Afrika kökenli insanlar için onarıcı adaletin sağlanması için güçlü liderlik ve siyasi irade şarttır

Cenevre/New York (19 Eylül 2023) – Derin bir BM Raporu Bugün yayımlanan bildiri, Afrika kökenli insanlar için onarıcı adalete odaklanıyor ve devletleri köleleştirmenin, köleleştirilmiş Afrikalıların ve sömürgeciliğin kalıcı etkileriyle mücadelede güçlü liderlik ve siyasi irade göstermeye çağırıyor.

BM BM Genel Kuruluna sunulan rapor, Afrika kökenli insanların uğradığı devam eden zararları ele almak için devletler ve uluslararası toplum için bir dizi somut eylem ortaya koyuyor ve sömürgecilik ile sömürge mirasları arasındaki içsel bağın altını çiziyor. Afrika kökenli insanların karşılaştığı köleleştirme ve sistemik ırkçılık ve ırk ayrımcılığının çağdaş biçimleri, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık.

Raporda, “Tahmin edilen 25 ila 30 milyon insanın köleleştirilmek amacıyla Afrika’dan zorla yerinden edildiği belirtiliyor. Köleleştirilmiş Afrikalıların Atlantik ötesi ticareti, dört yüzyıl boyunca dünyanın büyük bir kısmına yayılan en büyük ve en yoğun insan göçüne yol açtı.”

“Kölelik ve köle ticareti, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında yasaklanmıştır ve belirli koşullar altında köleleştirme, insanlığa karşı suç olarak kabul edilmektedir.”

Rapor, resmi köleliğin kaldırılmasının ve sömürgecilikten kurtulma süreçlerinin ırk ayrımcılığı yapılarını ortadan kaldırmadığını vurguluyor. Bunun yerine, “ırk ayrımcılığını, baskıyı ve eşitsizliği sürdürmek için ayrımcılık ve apartheid dahil ayrımcı politikalara ve sistemlere yol açtılar.”

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki Afrika kökenli insanlar hesap verme ve zararın telafi edilmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Rapor, insan hakları ihlallerinin mağdurlarına yönelik yeterli, etkili, hızlı ve uygun çözüm yolları ve tazminat hakkı da dahil olmak üzere bu taleplerin uluslararası ve bölgesel insan hakları belgelerinde yer aldığını vurguluyor.

Raporda, bazı devletlerin yakın zamanda geçmişin mirasını ele almak için adımlar atmış olmasına rağmen, “hiçbir devletin geçmişi kapsamlı bir şekilde hesaba katmadığı ve onun çağdaş miraslarını ve güncel tezahürlerini ele almadığı” ileri sürülüyor.

READ  Dominik Cumhuriyeti ve Turks ve Caicos'a ucuz uçuşlar

Rapor, “ülkenin durumuna ve etkilenen toplulukların taleplerine göre uyarlanmış” süreçlerle, onarıcı adaletin sağlanmasına katkıda bulunabilecek çeşitli önlemlere genel bir bakış sunuyor.

Onarıcı adaletin tüm modelleri mevcut olmasa da, çabaların Afrika kökenli insanların, özellikle de kadınların ve gençlerin etkili ve anlamlı katılımıyla yönlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bu önlemler arasında hakikati arama ve hakikati söyleme süreçleri, af ve tanınma, anma, eğitim ve farkındalık yaratma, tazmin, tıbbi ve psikolojik rehabilitasyon, tazminat ve bir daha tekrarlanmama garantileri yer alıyor.

Ekonomik zararın değerlendirilmesi, geçmişin uzunluğu ve faillerin ve mağdurların tespit edilmesindeki zorluk nedeniyle karmaşık hale gelse de, “bu tür zorluklar, temel yasal yükümlülüklerin varlığını ortadan kaldırmak için bir temel olamaz.”

Sonuç olarak rapor, sömürgecilik ve köleleştirmeye yönelik tazminatların önündeki en büyük engelin, “her ikisinden de en fazla yararlananların bu tür tazminatları talep edecek siyasi irade ve ahlaki cesaretten yoksun olmaları” olduğu sonucuna varıyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Dürk şunları söyledi: “Sömürgecilik, köleleştirme ve köleleştirilmiş Afrikalıların ticaretinin köklü mirasına nihai ve kapsamlı bir şekilde çözüm bulmak için Devletler ve uluslararası toplum adına güçlü liderlik ve siyasi irade teşvik edilmelidir.”

“Onarıcı adalet sadece geçmişteki yanlışları ele almakla ilgili değil; gerçekten kapsayıcı, eşitlikçi, ırkçılık ve ırk ayrımcılığından arınmış topluluklar yaratmakla ilgilidir. Bu nedenle kapsamlı bir yaklaşım geçmişi, bugünü ve geleceği ele almalıdır.” dedi. Türk.

Raporda, CARICOM, Avrupa Parlamentosu ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu gibi Afrika kökenli insanlar için onarıcı adalet ihtiyacını kabul eden devletlerin ve bölgesel kuruluşların örneklerine yer veriliyor. BM Afrika Kökenli İnsanların İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Bunlara Tam Saygı Gösterilmesine İlişkin Sözleşme, ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının sistemik doğasına değinmek için küresel bir çerçeve sağlayabilir. Rapor, devletleri bildiri taslağının hazırlanması sürecine aktif olarak katılmaya teşvik ediyor.

READ  Turks & Caicos, 1,4 milyon Euro'luk AB Yenilenebilir Enerji Fonu'ndan yararlanacak – Magnet media

İşletmeler, medya ve akademik kurumlar da dahil olmak üzere özel kurumlar, mevcut ve geçmiş faaliyetlerinde kölelik ve sömürgecilikle kendi bağlantılarını dikkate almalı ve tazminat olanaklarını araştırmalıdır.

Turk, “İnsanlık tarihinin en büyük adaletsizliklerinden biri olan ve dünya genelinde Afrika kökenli insanların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen adaletsizliklere çözüm bulmak için onarıcı adalete öncelik vermenin zamanı gelmiştir” dedi.

Rapor, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uzmanlarının onlarca yıllık katkıları ve tavsiyelerinin yanı sıra Yüksek Komiser’in raporlarına dayanıyor ve ırksal adalet ve eşitliğe yönelik değişim gündemini temel alıyor.*

bitirme

* Geçmişin mirasını ele almaya yönelik beş somut adım da dahil olmak üzere sistemik ırkçılığın ortadan kaldırılmasına yönelik bir vizyon ortaya koyan Yüksek Komiser’in Irksal Adalet ve Eşitlik için Dönüştürücü Değişime Yönelik Gündemi’ne bakınız.

* Rehberlik notu