Ocak 27, 2023

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Tork Hava Yolları Anonim Ortaklığı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Çağrısı-29.03.2022

Önemli Uyarı: Bu form yalnızca bilgilendirme amacıyla İngilizce’ye çevrilmiştir. yapabilirsin

Orijinal Türkçe versiyonunu web sitemizde bulun.

2021 Genel Kurul Toplantısına Davet

29 Mart Türk Hava Yolları A.Ş.Th2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu, sizleri 29. Salı günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya davet eder.Th Mart 2022 saat 14:00 Yeşilköy Mahallesi Havaalanı Cad. No.3 / 1 Bakırköy / İstanbul, Aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve ilgili kararları uygulamak.

Paydaşlarımız Genel Kurul toplantısına şahsen veya elektronik ortamda doğrudan veya vekaleten katılabilirler. Katılım, ortakların veya temsilcilerin güvenli elektronik imzası ile elektronik ortamda mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu-MKK (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni (EGKS) kullanan ortakların en kısa sürede e-GM (Elektronik Genel Kurul) bilgi portalına kayıt olmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. e-GEM Bilgi Portalı’na kayıtlı olmayan veya güvenli elektronik imza sahibi olmayan ortaklar toplantıya elektronik ortamda katılamayacaktır. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya delegelerin anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Raporu (II-17.1) kurallarına göre, bağlı vekaletname sahibi herhangi bir pay sahibini temsil edebilir. Ortak tarafından doldurulur, düzenlenir, bildirilir ve imzalanır.

2021 mali yılına ilişkin mali tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Paylaşımı Önerisi ve Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu-MKK (MKK) e internet sitesinde yer almaktadır. -GEM Bilgi Portalı, Yatırımcı İlişkileri web sitemiz (ulaşılabilir linke buradan ulaşabilirsiniz) http://www.turkishairlines.com, Kurumsal web sitesi) ve şirket merkezi, hissedar değerlendirme toplantımızdan önce.

READ  Çarşamba Turks & Caicos Plajları - Magnetic Media'da İş Fuarı

Gündem

1- Ön Rapor ve Meclis Komisyonu Atanması,

2- 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması;

3- 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim ve Grup Denetçi Raporunun gözden geçirilmesi,

4- 2021 mali yılına ilişkin mali kararların incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

5- 2021 Mali Yılı Mali ve Operasyonel Faaliyetler Hakkında Yönetim Kurulu’nun İbrası,

6- Yönetim Kurulu’nun 2021 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Önemli Uyarı: Bu form yalnızca bilgilendirme amacıyla İngilizce’ye çevrilmiştir. yapabilirsin

Orijinal Türkçe versiyonunu web sitemizde bulun.

8- Bay Mehmet İlker AYCI’nın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmed Bolt’a atamanın sunulması; Bay. Mehmet KADAİFÇİLER İcra Kurulu Üyesi Adaylığı. Bay. Mithat Görkem AKSOY’un istifası nedeniyle Sn. Mehmet Muzaffer AKPINAR’ın Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile istifasının ardından, Sn. Şekib, AVDAG Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Genel Kurulun onayı için,

9- Türk Ticaret Kanunu’nun 399-400. Maddelerine Göre Denetçi ve Kurul Denetçisi Seçimi

10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) 12. Bölümü kapsamında üçüncü kişi lehine sağlanan ağ, rehin, ipotek, gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

11- 2021 mali yılı içinde yapılan bağışlar ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi hakkında pay sahiplerine bilgi vermek,

12- Öneriler ve son açıklamalar.

Saygılarımızla,

Türk Hava Yolları A.Ş.

Yönetim Kurulu

Önemli Uyarı: Bu form yalnızca bilgilendirme amacıyla İngilizce’ye çevrilmiştir. yapabilirsin

Orijinal Türkçe versiyonunu web sitemizde bulun.

(Ek 1)

vekil

TÜRK HAVA YOLLARI AO

bunun üstesinden geldim

Aşağıda Genel Müdürlük Binası, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3 / 1 Bakırköy / İstanbul

READ  'Pak-Türkiye-Kazak Biyoteknoloji Forumu' Eylül'de Yapılacak - Son Haberler - The Nation

Avukat

:

Adı Soyadı / Marka Adı:

 1. DR Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası, İşyeri Sicil ve Numarası ve Mercedes (Merkezi Kayıt Sistemi) Numarası:
  1. Yabancı avukatların yukarıda belirtilen eşdeğer bilgileri sunmaları gerekmektedir.

Temsil Gücünün Amacı

Temsil yetkisinin amacı (a), (b) veya seçeneklerden biri seçildikten sonra tanımlanmalıdır.

(c) Aşağıdaki 1. ve 2. bölümlerde.

 1. 1. Genel Kurul gündem maddeleri hakkında:
 2. Vekil kendi görüşüne göre oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Başsavcı, Savunma Kooperatifi İdaresi’nin önerilerini oylamaya yetkilidir.

Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen usullere göre oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Ortak (c) seçeneği seçerse, ortak şunları belirtmelidir:

“Kabul Et” veya “Reddet” kutusu ve partner “Reddet” kutusuna atıfta bulunursa,

Genel kurul tutanağında belirtilmesi gereken muhalefet şerhini yazınız.

Gündem maddeleri

Kabul

atmak

Anlaşmazlık seçeneği

1.

 1. 2.

3.

Genel Kurul gündem maddeleri tek tek bölünür. Azınlığın başka bir karar taslağı varsa vekâleten oy kullanmak için gerekli düzenlemeleri yapması gerekir.

Önemli Uyarı: Bu form yalnızca bilgilendirme amacıyla İngilizce’ye çevrilmiştir. yapabilirsin

Orijinal Türkçe versiyonunu web sitemizde bulun.

2. Genel Kurul’da ortaya çıkabilecek diğer hususlar ve azınlık haklarına ilişkin özel talimatlar:

A) Avukat kendi görüşüne göre oy kullanmaya yetkilidir. b) Avukatın bu konularda oy kullanma yetkisi yoktur. c) Başsavcı aşağıdaki usullere göre gündem maddelerini oylamaya yetkilidir:

 1. Özel Talimatlar:
 1. Ortağın avukata vermesi gereken özel talimatlar (varsa).

 2. Pay sahibi aşağıdakilerden birini seçerek vekilin temsil etmesi gereken payları belirler.
 3. 1. İşbu belgeyle, Avukatın hisseleri aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak temsil ettiğini onaylıyorum:
 4. Sipariş ve seri

Sayı / Grup (**)

 1. Tutar-nominal
 2. Saygı duymak

2) Oy hakkı olan veya olmayan pay

Rulman kaydı

Hissedarların toplam hisse/oy hakkı oranı

* Elektronik olarak takip edilen hisse senetleri bu tür bilgilere ihtiyaç duymaz.

** Elektronik takip stokları için numara yerine grupla ilgili bilgiler verilecektir.

 1. 2. Genel Kurul’a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin olarak, toplantıdan bir gün önce MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından hazırlanan listede yer alan paylarımın tamamını Avukatın temsil ettiğini beyan ederim.
  İsim Soyadı veya partner unvanı

DRI Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası, İşyeri Sicil ve Numarası ve Mercedes (Federal Kayıt Sistemi) Numarası: Adres: Yabancı Avukatların yukarıdaki eşdeğer bilgileri sunmaları gerekmektedir.